Anda Magone ©

Berta.me

  1. MIDDLE 2009

    Happiness is in the middle. Happiness is in each itself, in the inside of oneself, in the core, in the essence. In the middle of the moment. In the reality happiness can exist only now, the happiness of the past are just a memories. My middle and the middle of moment – when I touch and embrace this beauty – that is happiness. 

    _

    VIDUS 2009

    Laime ir vidū. Katrā pašā ir laime, katra paša iekšienē, kodolā, būtībā. Mirkļa vidū. Īstenībā laime var būt tikai tagad, pagātnes laime ir vienīgi atmiņas. Mans vidus un mirkļa vidus – kad es tam pieskaros un sajūtu šo skaistumu – tā ir laime.