Anda Magone ©

Berta.me

 1. I THINK ABOUT MYSELF 2005

  I think about myself is a series of portraits.

  Photographic image always is a first person aspect. One could judge self-portrait as narcissism, however I use it to take a look inside myself, and I exploit myself as a tool of introspection. A woman and a child appear as two autonomous personalities in these images; however they constantly overlap, interchange and expand. Are we really so far from each other? Aren’t we merged together? Don’t we breathe the same, feel the same?

  This is an egoistic, intimate story of our emotions. It’s a story about self-education, peeling off one skin after another. It’s a story on how we look at each other and how the world sees us.

  ___

  Solo exhibitions: gallery ag7, Riga/Latvia (2005), gallery Laipa, Valmiera/Latvia (2006).

  Photography exhibition Portrait. Latvian photography 1890– 2005, Talsi/Latvia (2006).
  Photography exhibition I am an Artist, I love myself, Berlin, Giedre Bartelt Galerie /Germany (2006).
  Photographs from I think about myself are in the collections of the Latvian Museum of Photography and the Latvian Centre for Contemporary Art.

   _

  ES DOMĀJU PAR SEVI 2005

  Es domāju par sevi ir portretu sērija.

  Fotogrāfija vienmēr top kā skatījums pirmajā personā. Pašportretu var uztvert kā paštīksmināšanos, bet es to izmantoju, lai ieskatītos sevī, ekspluatēju sevi kā instrumentu pasaules izzināšanai. Sieviete un bērns šajā sērijā parādās kā divas atsevišķas personības, kas tomēr mijas, paplašinas, pārklajas. Vai mēs tiešām esam tik tālu viens no otra, vai mēs nesaplūstam, neelpojam vienu un nejūtam vienu?

  Tas ir egoistisks, intīms stāsts par emocijām. Par sevis atklāšanu, atlobīšanu slāni pa slānim. Kā mēs skatāmies viens uz otru un pasaule skatās uz mums.

  ___

  Personalizstādes: galerija ag7, Rīga (2005), galerija Laipa, Valmiera (2006).

  Fotoizstāde Portrets. Latvijas fotogrāfija1890– 2005, Talsi (2006).
  Fotoizstāde I am an Artist, I love myself, Berlīne, Giedre Bartelt Galerie (2006).
  Fotogrāfijas no sērijas Es domāju par sevi ir Latvijas Fotogrāfijas muzeja, kā arī  Latvijas Laikmetīgā mākslas centra kolekcijā.